Skip to content

Do no harm/safer programming Page 1

၁။ အမူအကျင့်

မိမိတို့၏ အဖွဲ့များသည် မိတ်ဖက်/စီမံချက်/ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်များကို အတည်ပြုသော အခါတွင် ၎င်းတို့သည် အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို စနစ်တကျကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း အထောက်အထားများ ရှိမှသာ အတည်ပြုပေးရမည်ဆိုသည်ကို သိရှိ စေရန် ခေါင်းဆောင်များမှ ညွှန်ကြားကြပ်မတ်ပေးပါသည်။

 

အမူအကျင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်း

ဤအမူအကျင့်သည် သင်၏ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ သင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အဖွဲ့အစည်း ပြင်ပမှ အခြားသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့် မည်သို့ ဆက်နွှယ်မှုရှိကြောင်း စဉ်းစားသုံး သပ်ပါ။ သင့်လျော်သည့်နေရာများတွင် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေး နွေးပြီး ဆွေးနွေးချက်များကို မှတ်စုလိုက်ထားပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မေးခွန်းများ

  • မိတ်ဖက်၊ စီမံချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို အတည်ပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သင် မည်သို့ ပါဝင်ပတ်သက်ပါသနည်း။
  • လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှနေ၍ စာရင်းစစ်ခြင်း ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ပါသနည်း။
  • အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နေသူများသည် လူများအပေါ် အန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား စောဒကတက်နိုင်လောက် အောင် ရာထူးအဆင့်မြင့်သူများနှင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများ ဖြစ်ပါသလား။
  • သင်၏ အကာအကွယ်ပေးခြင်းအစီအစဉ် ဦးဆောင်သူများတွင် အစီအစဉ်များအား ဆိုးကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်စေဘဲ (do no harm) ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများ/ အတွေ့အကြုံများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိပါသလား။?

ဆွေးနွေးပွဲမှတ်စုများ (ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် ဤမှတ်စုများကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်)

အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ရန် မည်သည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်မည်နည်း။

သင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အချက်များကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည် ကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပါ။ ထိုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြောင်းသေချာစေ ရန်အတွက် မည်သူက တာဝန်ခံမည်ဆိုသည်နှင့် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင် ရန် ရည်ရွယ်သည့် အချိန်တို့ကို ရေးမှတ်ထားပါ။ “ခေါင်းဆောင်များမှ လုပ် ဆောင်ရမည့် အရာများ” သည် စမှတ်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များ စာရင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသည့် စာရင်းတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်းကို သတိပြုရပါ မည်။ သင့် အဖွဲ့အစည်းအတွက် သင့်တော်သော သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ ကိုလည်း ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

 

Show More +

အသုံးပြုထားသော ဝေါဟာရစကားလုံးများ ရှင်းလင်းချက်                                                                                                              ထိပ်သို့ပြန်သွားမည် ^

ခေါင်းဆောင်များ

“ခေါင်းဆောင်များ” ဟု ဆိုရာ၌ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းရှိ ဆုံးဖြတ်ချက် များ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များ ခွဲဝေချထားရာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ များကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော သူများမှာ အဖွဲ့အစည်းပေါ်တွင် မူတည် ၍ CEO၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ/ဒါရိုက်တာများ၊ အကြီးတန်း/ အဆင့်မြင့်စီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ များ၊ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အကာအကွယ်ပေးခြင်း အစီအစဉ် ဦးဆောင် သူများ သို့မဟုတ် အခြားသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးသူ များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အကာအကွယ်ပေးခြင်း

အကာအကွယ်ပေးခြင်း (Safeguarding) ဆိုသည်မှာ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းရှိ မည်သူမဆိုနှင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှု တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူ မည်သူမဆိုအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာမှု များ၊ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေရန် မိမိတို့ ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်သည့် ကြိုတင် ကာကွယ်မှုနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများအားလုံးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ မဖွယ်မရာပြုမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု (SEAH) တို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရေး ထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ဤ tool ကို ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း အခြား ထိခိုက်နစ်နာမှုပုံစံ များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုပြည့်စုံသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကို Bond website တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

စာရင်းစစ်ခြင်း

ဥပမာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုများကိုလည်း တူညီသည့်အတိုင်း အတာဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်ခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်း စစ်ခြင်းဥပမာများတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဓိကစံနှုန်း (Core Humanitarian Standard) သို့မဟုတ် ကလေးသူငယ်များအား ဘေးကင်း လုံခြုံစေခြင်း (Keeping Children Safe) တို့ ပါဝင်ပါသည်။

အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ချန်ပီယံ

သင့်အဖွဲ့အစည်းသည် ကလေးသူငယ်များနှင့် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေရှိ သော အရွယ်ရောက်သူများအတွက် လုပ်ကိုင်နေသော UK NGO တစ်ခု ဖြစ်ပါ က အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ချန်ပီယံ/ဦးဆောင် သူတစ်ဦး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားရမည်ဟု Charity Commissions မှ ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။