Skip to content

How to use the tool?

       ဤ tool ကို မည်သို့ အသုံးပြုမည်နည်း

              ဤ tool သည် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် ခေါင်းဆောင်များအား ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အလုပ်ဝန်းကျင်များတွင် အရေးကြီး သော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ  အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်များဟု ဆိုရာ၌ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ မဖွယ်မရာပြုမှု နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများအပါအဝင် ထိခိုက်နစ်နာမှု အမျိုးအစားများအားလုံးမှ အကာအကွယ်ပေးခြင်းကို ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်စေလိုသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်နေသည့် ခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့တစ်ခုခုကို ဦးဆောင် သော ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

 

ဤ tool အကြောင်း ပိုမိုပြည့်စုံစွာ သိရှိစေရန် လေ့လာခြင်း

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQs) ကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပါ။

ကူညီပံ့ပိုးသူအတွက် လမ်းညွှန်သို့ သွားရောက်လေ့လာပါ။

tool တွင် အပိုင်း ခြောက်ပိုင်း ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ တာဝန်ခံမှု (accountability)၊ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (policies and processes)၊ ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေရေး/ ဘေးကင်း လုံခြုံသော အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရေး (do no harm/safer programming)၊ ဆက်လက် ရှင်သန်သူဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်း (survivor-centred approach)၊ အသိပညာ မြှင့်တင်ပေးခြင်း (awareness-raising) နှင့် “ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခန့် ထားမှုနှင့် HR လုပ်ငန်းစဉ်များ (safer recruitment and HR processes) ဖြစ်ပါသည်။ ထို အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီတွင် အပြုသဘောဆောင်သော အကာအကွယ်ပေးခြင်း ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာစေရေး အထောက်အကူပြုသည့် အမူအကျင့်များ ပါဝင်ပြီး ထည့်သွင်းဆွေးနွေးရန် အတွက် မေးခွန်းများနှင့် အလေးထားလုပ်ဆောင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် လုပ်ဆောင်ချက် များကို အကြံပြုတင်ပြပေးထားပါသည်။

အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီကို သီးခြားစီ ဆွေးနွေးသင့်ပြီး တစ်ပိုင်းလျှင် (၂) နာရီနှင့် (၄) နာရီကြား အချိန်ယူသင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် tool တစ်ခုလုံး ပြီးစီးအောင် ဆွေးနွေးဖို့ဆိုလျှင် ခန့်မှန်းခြေ အားဖြင့် စုစုပေါင်း နာရီ (၂၀) ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတည်းတွင် tool တစ်ခုလုံးကို ပြီးစီးအောင် ဆွေးနွေးခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုလိုပါသည်။ စတင်ဆွေးနွေးမည့် အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာ ရွေးချယ်သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ အမူအကျင့်တစ်ခု အကြောင်း ဆွေးနွေးပြီးသည့်နောက်တွင် ထိုအမူအကျင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစားပေး လုပ်ဆောင် ရမည့် အရာများနှင့် သင့်အဖွဲ့တွင် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် တာဝန်ခံရမည့်သူကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြီးတိုင်း သင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ် (action plan) ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ tool တစ်ခု သည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှသာ အသုံးပြုရမည့် tool မျိုး မဟုတ်ပါ။ မိမိ၏ အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှ ထွက်ခွာသွားသောသူများ သို့မဟုတ် အသစ် ဝင်ရောက်လာသူများ၊ အချိန်ကာလ ရွေ့လျောလာသည်နှင့်အမျှ အသစ်ပေါ်ထွက်လာသော ကိစ္စရပ်များပေါ် မူတည်၍ ဤ tool ကို အသုံးပြုကာ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှုကို ပုံမှန် (ဥပမာ နှစ်စဉ်) ထပ်ပြန်တလဲလဲ ပြုလုပ်သင့် ပါသည်။ ထိုသို့ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေခြင်းမရှိလျှင် အထက်ပါကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေး နိုင်ခြင်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

ကူညီပံ့ပိုးသူ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်အောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အတွက် facilitator အဖြစ် တစ်ဦးက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည်။ မဖြစ်မနေလုပ် ဆောင်ရန် မလိုသော်လည်း ဖြစ်နိုင်လျှင် သင်တို့၏ ဖြေဆိုမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်း နှင့် စောဒကတက်မေးခွန်းထုတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် ပြင်ပမှ facilitator တစ်ဦးကို ခေါ်ယူအသုံးပြုပါဟု အထူးပင် အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ပြင်ပမှ facilitator သည် ပိုမို ပွင့်လင်းသော ဆွေးနွေးမှုများအတွက် လိုအပ်သည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးရန် ကူညီ နိုင်ပြီး သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင် သတိမပြုမိသည့် ရှုထောင့်များ၊ အပိုင်းကဏ္ဍများကို သတိပြုမိလာအောင် ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူလမ်းညွှန်ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။

 

.

             သင့်အဖွဲ့အစည်းတွင် ဝန်ထမ်း 15 ဦး သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုပါက ဤရွေးချယ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုလိုပါသည်။